Aukcionai

Atgal

Keleivių aptarnavimas 1848

Plačiau

Tvarkaraščiai

Plačiau

Atsiliepimai

Plačiau

Ieškome vairuotojų

Plačiau

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ skelbia aštuonių autobusų (turto) pardavimo tiesioginį viešą aukcioną

2019 10 21

Informacija apie parduodamus autobusus (turtą)
Parduodami aštuoni miesto tipo autobusai Mercedes Benz Citaro, nuosavybės teise priklausantys UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Autobusų pirminė pardavimo kaina yra 16000 Eur be PVM. Detalesnę informaciją rasite čia. Pirmenybė teikiama aukciono dalyviams perkantiems visus skelbime išvardintus autobusus. Neatsiradus aukciono dalyvių norinčių nupirki visus skelbime išvardintus autobusus jie bus parduodami po vieną.
 
Informacija norintiems dalyvauti aukcione
Aukcione gali dalyvauti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys. Nustatyta tvarka aukcione užsiregistravę fiziniai asmenys aukciono metu su savimi turi turėti tapatybę patvirtinantį dokumentą, juridinių asmenų atstovai – tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir dalyvio mokesčio sumokėjimą liudijantį dokumentą.
 
Aukciono dalyvio mokestis – 20 Eur. Dalyvio mokestį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio mokestis sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio mokestis“. Dalyvio mokestis, laimėjus aukcioną, neįskaičiuojamas į parduoto turto kainą. Dalyvio mokestis negrąžinamas neatvykusiems, neužsiregistravusiems, dalyvavusiems, nelaimėjusiems ir laimėjusiems aukciono dalyviams. Dalyvio mokestis grąžinamas, kai dalyvio mokestį yra sumokęs tik vienas dalyvis ir dėl to aukcionas neįvyko.
 
Aukciono dalyvio užstatas – 320 Eur. Aukciono dalyvio užstatas sudaro –2 proc. nuopradinės autobusų pardavimo kainos, kurį privalo sumokėti visi ketinantys dalyvauti aukcione, ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki aukciono pradžios (aukciono diena neskaičiuojama). Dalyvio užstatas sumokamas pavedimu į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 nurodant mokėjimo paskirtį „Aukciono dalyvio užstatas“. Dalyvio užstatas, laimėjus aukcioną, įskaičiuojamas į parduoto turto kainą.
Aukciono dalyvio užstatas negrąžinamas, jeigu aukciono laimėtojas nepasirašo sutarties ir (ar) neatsiskaito nustatyta tvarka už aukcione nupirktą turtą. Visais kitais atvejais dalyvio užstatas grąžinamas per 3 darbo dienas.
 
Aukcionas vyks 2019 m. lapkričio 5 d. 13 val. Žolyno g. 15, Vilnius, 200 kab. Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. lapkričio 5 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.
Antras aukcionas (neįvykus pirmajam, organizuotam 2019 m. lapkričio 5 d. 13 val.) vyks 2019 m. lapkričio 12 d. 13 val. tuo pačiu adresu. Aukciono dalyviai registruojami 2019 m. lapkričio 12 d. nuo 12.30 iki 12.55 val., 200 kab.
 
Aukciono eiga
Atvykusiems ir užsiregistravusiems į tiesioginį aukcioną išduodamas tiesioginio aukciono dalyvio bilietas, kuriame įrašytas tiesioginio aukciono dalyvio numeris.
Asmenys nesumokėję dalyvio mokesčio ir (ar) aukciono dalyvio užstato arba sumokėję dalyvio mokestį ar aukciono dalyvio užstatą vėliau nei nustatyta arba pavėlavę atvykti neregistruojami ir į aukcioną neįleidžiami.
Parduodamo turto minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos. (Galima mažiausia pardavimo kaina – pradinė pardavimo kaina + 1 procentas nuo pradinės pardavimo kainos).
Didžiausią kainą pasiūlęs ir aukcioną laimėjęs asmuo per 3 darbo dienas pasirašo sutartį ir atsiskaito už aukcione įsigytą turtą pervedant  pinigus į UAB „Vilniaus viešasis transportas“ atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT65 7300 0101 2913 8575, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.
Nepasirašęs sutarties ir (ar) laiku neatsiskaitęs laimėtojas laikomas nesąžiningu, ir praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, privalės atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, taip pat sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas (daiktas) bus parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas. Jei laimėtojas nepasirašo sutarties ar laiku nesumoka už aukcione laimėtą turtą, turtas bus parduodamas kitame aukcione.
UAB „Vilniaus viešasis transportas“ aukciono vedėjas pasilieka teisę sustabdyti aukcioną ir neparduoti turto aukciono dalyviams jei kyla abejonių dėl aukciono dalyvių sąžiningumo.
Aukciono dalyviai negali triukšmauti, trukdyti vykdyti aukcioną. Asmenys, trukdantys vykdyti aukcioną, aukciono vedėjo sprendimu gali būti pašalinti iš aukciono ir turi nedelsdami palikti aukciono patalpas. Pašalintiems iš aukciono asmenims palikus patalpas, aukcionas tęsiamas toliau. Pašalinti iš aukciono asmenys praranda teisę dalyvauti kituose aukcionuose.
Visos išlaidos dėl autobusų perregistravimo apmokamos aukciono laimėtojo sąskaita.
Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir nepriima jokių pretenzijų.
Aukciono laimėtojas, pasirašęs sutartį ir apmokėjęs už aukcione įgytą turtą, iš Aukciono rengėjo teritorijos esančios Justiniškių g. 14, Vilnius, pasiima savo lėšomis ir savo rizika per 7 kalendorines dienas.
Parduodamą turtą galima apžiūrėti Justiniškių g. 14, Vilnius 2019 m. spalio 30-31 d. ir lapkričio 7-8 d. nuo 12.00-15.00 val., susitarus iš anksto su aukciono rengėju UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Bendrųjų reikalų departamento inžinieriumi-technologu Romanu Vilčinsku, tel. +370 5 2394 636, mob. tel. +370 610 05804.